© Havekes Dienstverlening

HAVEKES DIENSTVERLENING

Privacy policy Havekes Dienstverlening

versie 25-5-2018

Artikel 1: Algemeen

Havekes Dienstverlening (HD) bewaart geen persoonsgegevens, alleen bedrijfsgegevens welke noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering. Dit betreft contactinformatie, BTW en KvK registratienummers, welke noodzakelijk zijn voor het versturen van facturen en voor een correcte boekhouding die voldoet aan de vereisten opgesteld door de overheid. HD respecteert de privacy van zijn klanten en deelt in beginsel geen persoonsgegevens met derden, met uitzondering van in artikel 3 genoemde situaties.

Artikel 2: Opschoning

Na het wettelijke verjaringstermijn, waarbinnen geen contact meer heeft plaats gevonden, word relatie informatie verwijderd. Tussentijdse wijzigingen kunnen door HD worden uitgevoerd.

Artikel 3: Toegankelijkheid

Contactgegevens zijn alleen toegankelijk voor HD en worden niet aan andere beschikbaar gesteld op basis van normale bedrijfsvoering. HD kan deze informatie niet via internet benaderen. Op verzoek kunnen, wanneer hiervoor een wettelijke basis bestaat, gegevens beschikbaar worden gesteld aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld de belastingdienst.

Artikel 4: Websites

HD heeft geen cookies geplaatst op zijn websites. Daar waar HD gebruik maakt van diensten van Google Adsense, kan Google mogelijk wel informatie verzamelen. HD ontvangt deze informatie niet en kan niet verantwoordelijk worden gesteld.